Termeni si Conditii

SC VERO RENTA CAR SRL

CHESTIUNI PRELIMNARE
Clauzele contractuale includ informatiile din urmatoarele documente: Contract de Inchiriere, Termeni si Conditiile inchirierii, Procesul verbal de predare primire, si orice alte specificatii din Anexele la Contract, asumate de partile contractante.
SC VERO RENTA CAR SRL detine legal autovehiculul care este destinat inchirierii, neexistand la data incheierii prezentului contract nici o interdictie de natura legala sau conventionala privind inchirierea acestuia de catre SC VERO RENTA CAR SRL.
Autovehiculul indeplineste conditiile pentru a reprezenta obiect al inchirierii, are asigurare RCA si FULL CASCO si este dotat cu sistem de urmarire prin satelit.

1. REGULI PRIVIND FOLOSIREA DE CATRE CLIENT A AUTOVEHICULUI INCHIRIAT
CLIENTUL se angajeaza sa conduca vehiculul inchiriat respectand dispozitiile legale privind circulatia pe drumurile publice. Autovehiculul va fi condus numai pe drumuri nationale sau europene marcate corespunzator. Este interzisa conducerea autovehiculului inchiriat pe drumuri nepavate, neasfaltate, inchise circulatiei publice.

CLIENTUL va repecta urmatoarele reguli:
– va pastra in permanenta cheile si actele autovehiculului asupra sa atunci cand nu se afla in autovehiculul inchiriat
– nu va incredinta autovehiculul altei persoane care nu figureaza in contractul de inchiriere al autovehiculului, decat catre conducatorii auto desemnati si mentionati in contract. CLIENTUL raspunde material fata de LOCATOR pentru orice paguba sau dauna produsa in legatura cu autovehicululul inchiriat in cazul incredintarii spre conducere a autovehiculului catre un sofer neautorizat de catre LOCATOR.
– autovehiculul poate fi folosit de catre CLIENT doar in scopuri personale. CLIENTUL are obligatia sa nu foloseasca autovehiculul pentru taximetrie, scoala de soferi, activitati de impingere sau tractare, curse, antrenamente, concursuri, in scopul transportarii unor substante periculoase sau activitati ilegale, care pot deteriora starea autovehiculului.
– CLIENTUL nu va efectua reparatii asupra autovehiculului inchiriat decat la unitati service autorizate si numai cu acordul si conform cu instructiunile LOCATORULUI; plata lucrarilor efectuate se ramburseaza pe baza prezentarii facturii eliberate pe numele LOCATORULUI, insotita de devizul de reparatii, exceptand contravaloarea reparatiilor care cad in sarcina CLIENTULUI.
– CLIENTUL nu va iesi cu autovehiculul in exteriorul granitelor Romaniei fara autorizarea expresa a LOCATORULUI/Proprietarului autovehiculului si insotita de urmatoarele documente: contract in original, certificat de inmatriculare original, imputernicire pentru iesire din tara si asigurare valabila in afara granitelor Romaniei. In cazul in care va iesi cu masina in afara Romaniei, fara autorizarea LOCATORULUI/Proprietarului autovehiculului, contractul se declara NUL, si va fi atrasa raspunderea penala a CLIENTULUI. In caz de defectiuni si/sau evenimente rutiere, petrecute in afara granitelor Romaniei, CLIENTUL are obligatia de a restitui masina in interiorul granitelor Romaniei, suportand integral costurile.
– CLIENTUL nu va lasa masina deschisa (usi, geamuri, compartiment bagaj) cu cheile in contact
– CLIENTUL va utiliza autovehiculul inchiriat in concordanta cu instructiunile de folosire ale autovehiculului inchiriat si va anunta de indata LOCATORULUI orice defectiune sau avarie aparuta in perioada inchirierii. In cazul in care nu va indeplini aceasta obligatie va fi raspunzator pentru pagubele provocate iar daca defectiunea sau avaria se datoreaza CLIENTULUI si nu este acoperita de asigurare, acesta este obligat sa remedieze defectiunea sau avaria pe cheltuiala proprie.
– este interzisa cu desavarsire conducerea autovehiculului inchiriat de catre persoane aflate sub influenta alcoolului, drogurilor sau a oricaror substante interzise de lege, pe toata durata desfasurarii prezentului contract. In eventualitatea producerii unui eveniment rutier in urma caruia se constata incalcarea acestei prevederi, CLIENTUL singur sau in solidar cu persoana care a condus autovehiculul inchiriat, raspunde material, civil sau penal, in totalitate, de pagubele produse tertilor sau LOCATORULUI, inclusiv de pierderile cauzate de zilele de stationare a autovehiculului datorita avariilor cauzate.
– CLIENTUL are obligatia sa instiinteze LOCATORUL, la solicitarea acestuia, cu privire la locul unde se afla autovehiculul si sa permita examinarea autovehiculului de catre reprezentantii LOCATORULUI/ Proprietarului autovehiculului, in maxim 24 de ore de la cererea acestuia.
– in cazul in care autoturismul inchiriat este pus sub sechestru sau distrus/deteriorat de catre autoritati sau CLIENT, in urma folosiri lui pentru obtinerea unor foloase necuvenite din transportul unor obiecte sau substante interzise, CLIENTUL este raspunzator de intreaga contravaloare a autovehiculului.
– fumatul in autovehiculul inchiriat este strict interzis.
– este interzisa vanzarea, subinchirierea sau lasarea drept gaj a autovehiculului inchiriat.
– in cazul inchirierii autovehiculului pe o durata mai mare de ……zile, CLIENTUL are obligatia sa verifice periodic nivelul lichidelor din motor si a presiunii pneurilor, pentru buna functionare a autovehiculului.
– CLIENTUL are obligatia ca la expirarea contractului sa restituie LOCATORULUI autovehiculul exact in starea in care l-a preluat, impreuna cu toate accesoriile acestuia si cu plinul de combustibil.

Nerespectarea regulilor mai sus mentionate precum si a celorlalte clauze contractuale are ca si consecinta retinerea garantiei constituite si plata de catre CLIENT a costurilor aferente aducerii autovehiculului in stare de functionare initiala, precum si a tuturor pagubelor cauzate.

In cazul in care LOCATORUL detine dovezi in sensul ca CLIENTUL nu a respectat clauze importante din contract cum ar fii conducerea autovehiculului de catre o alta persoana nementionata in contractul de inchiriere, faptul ca a circulat cu autovehiculul pe alte drumuri decat cele permise, a fumat in autovehicul, etc. LOCATORUL are dreptul de a opri in intregime garantia constituita de CLIENT chiar daca autovehiculul nu a suferit daune vizibile din cauza proastei utilizari ca urmare a nerespectarii clauzelor contractuale.

2. CONDITIILE DE VARSTA
Atat CLIENTUL cat si conducatorul auto desemnat de acesta si mentionat in contractual de inchiriere trebuie sa aiba 21 de ani impliniti si sa detina permis de conducere valabil categoriei in care se incadreaza autovehiculul inchiriat cu o vechime cel putin 1 an. Autovehiculul inchiriat nu poate fi condus de catre conducatori auto incepatori!

3. CONDITIILE DE PLATA
Plata se face in numerar, in avans, lei sau Euro, la cursul BNR din ziua efectuarii platii. Prin acordul partilor poate fi stabilita si alta modalitate de plata. Perioada minima de inchiriere este de 1 zi (24 ore) iar tariful se stabileste in functie de perioada inchirierii.
Tariful de inchiriere nu acopera cheltuielile cu combustibilul: Autovehiculul este predat CLIENTULUI cu rezervorul plin dar va fi returnat de catre CLIENT tot cu rezervorul plin sau va fi taxat cu ………../l de combustibil lipsa.

4. ALTE COSTURI PRIVIND INCHIRIEREA
La livrarea autovehiculului se solicita o garantie de ………..…………….in functie de autovehiculul inchiriat.
Garantia va fi restituita CLIENTULUI daca autovehiculul inchiriat este restituit la termen, in buna stare de functionare, cu toate documentele, accesoriile din dotarea masinii inchiriate, conform protocolului predare-primire semnat la predarea autovehiculului.
In cazul in care CLIENTUL returneaza masina inainte de expirarea contractului, suma platita pe intreaga perioada de inchiriere NU se returneaza. Platile in avans de orice fel nu se vor returna, decat in situatiile anume prevazute in contract.
Pentru rezervarea inchirierii unui autovehicul se plateste un avans de………………….iar daca CLIENTUL renunta la inchiriere, avansul nu se va restitui.
Garantia depusa va putea fi retinuta de LOCATOR integral sau in parte dupa restituirea autovehiculului de catre CLIENT, in conditiile prevazute in contractul de inchiriere si in prezenta anexa, conform celor ce urmeaza, dar nu numai:
– In caz de lipsuri sau distrugeri minore ce apar in interiorul sau exteriorul autoturismului inchiriat se va plati de catre CLIENT contravaloarea acestora sau a remedierii distrugerilor sau suma corespunzatoare se va retine din garantie
– In cazul avariilor produse anvelopelor (inclusiv rotii de rezerva), CLIENTUL este responsabil pentru repararea sau inlocuirea acestora in functie de situatie sau va pierde garantia
– In cazul restituirii autovehiculului de catre CLIENT cu deteriorari vizibile: parti ale caroseriei zgariate sau lovite, faruri sau stopuri crapate, parbriz –luneta crapate, jante lovite, capace roti lipsa, cauciucuri deteriorate, arsuri in interiorul autovehiculului, acesta este obligat sa plateasca contravaloarea acestora sau a remedierii distrugerilor, sau suma se va retine din garantie
– Autovehiculele inchiriate de LOCATOR au asigurari RCA si FULL CASCO, dar daca CLIENTUL/conducatorul auto desemnat se face vinovat de producerea evenimentului din care au rezultat daune, acesta are obligatia sa suporte sumele necesare repararii daunelor care in urma evaluarii cazului nu pot fi despagubite de asigurator.
– In cazul in care din vina CLIENTULUI s-au produs pagube ce pot fi despagubite integral de asigurator, se va percepe o taxa suplimentara in cuantum de ………% din valoarea pagubelor, reprezentand reintregirea sumei asigurate, sau se va retine garantia daca aceasta poate acoperi aceasta suma.
– Daca din vina CLIENTULUI, autovehiculul inchiriat sufera o avarie totala, chiar daca aceasta este despagubita de asigurare, CLIENTUL este obligat, in afara de pierderea garantiei si la plata unei sume suplimentare egala cu prima de asigurare pentru un an, iar in cazul in care autovehiculul inchiriat face obiectul unui contract de leasing, CLIENTUL din prezentul contract va fi obligat sa suporte plata ratelor de leasing pentru acest autovehicul pentru perioada in care se vor derula formalitatile de despagubire.
— In cazul producerii unor evenimente rutiere din culpa altor participant la trafic si din care rezulta pagube substantiale se va retine fondul de garantie pana la solutionarea cauzei si plata despagubirilor
.
5 . PREDAREA SI RESTITUIREA AUTOVEHICULULUI
Perioada minima de inchiriere este de 24 ore.
La data incheierii contractului sau la o data ulterioara stabilita de parti LOCATORUL va preda CLIENTULUI autovehiculul pe baza unui proces verbal de predare-primire semnat de parti, ii va inmana CLIENTULUI cheile autovehiculului si actele masinii (certificat de inmatriculare, polite de asigurare, RCA) .
In caz de avarie care nu poate fi remediata intr-un timp scurt, daca dauna nu este din vina CLIENTULUI, LOCATORUL va asigura CLIENTULUI un alt autovehicul intr-un interval de 24 ore, in functie de locatia in care s-a constatat defectiunea sau va restitui CLIENTULUI partea aferenta tarIfului de inchiriere calculata proportional cu durata in care autovehiculul nu a putut fi folosit.
LOCATORUL nu este responsabil de pierderile suportate de catre CLIENT in caz de defectare sau avarie a autovehiculului, cu exceptia cheltuielilor autorizate de LOCATOR pentru reparatii.
Din momentul predarii autovehiculului si pana la reintrarea in posesia acestuia, LOCATORUL este exonerat de raspundere pentru daunele provocate in trafic de autovehiculul inchiriat CLIENTULUI, precum si de taxele de drum ori de pod sau amenzi rezultate din ocuparea abuziva a unui loc de parcare, nerespectarea legislatiei rutiere sau a legilor Romaniei.
Autovehiculul va fi predat de LOCATOR respectiv primit de CLIENT la locul indicat de LOCATOR. Autovehiculul poate fi primit sau restituit de CLIENT si la o destinatie indicata de acesta din orice alt oras. In acest caz se va aplica un tarif suplimentar de ………./km parcurs pana la destinatia indicata de CLIENT.
Autovehiculul va fi inchiriat in bune conditii, fara defectiuni, cu suprafetele interioare si exterioare curate, cu rezervorul plin si trebuie restituit in aceleasi conditii. In cazul in care autovehiculul este restituit intr-o stare diferita celei in care a fost predat, referitor la curatenia interioara si exterioara a acestuia, CLIENTUL va fi taxat cu …… pentru curatarea autovehiculului, sau suma se va retine din garantie.
In cazul in care CLIENTUL constata ca autovehiculul prezinta lipsuri sau avarii minore inainte de a-l prelua de la LOCATOR, poate solicita ca aceste lipsuri sau avarii minore sa fie mentionate in procesul verbal de predare-primire, pentru a nu-i fi imputate acestuia la returnarea autovehiculului.
La restituirea autovehiculului de catre CLIENT acesta va preda cheia autovehiculului precum si toate documentele incredintate reprezentantului LOCATORULUI, se va proceda la verificarea autovehiculului si se va intocmi o fisa de preluare in care se vor consemna constatarile privind starea in care a fost restituit autovehiculul si accesoriile acestuia.
Autovehiculele vor fi restituite de catre CLIENT numai in intervalul orar …………………………………
Abandonarea de catre CLIENT a autovehiculului, in alte conditii decat cele prevazute anterior, fara a preda cheia si documentele, reprezentantului LOCATORULUI si fara semnarea fisei de preluare va atrage pierderea garantiei si poate avea si alte consecinte, in conditiile raspunderii contractuale sau legale a CLIENTULUI in functie de imprejurarile in care a fost abandonat autovehiculul si de starea in care a fost recuperat de LOCATOR.
Pentru prelungirea, sau incetarea anticipata a Contractului este necesar acordul expres al LOCATORULUI.
Intentia CLIENTULUI de prelungire a Contractului se comunica catre LOCATOR, cu minimum 4 de ore inaintea expirarii Contractului.
Prelungirea contractului va fi consemnata in contract sau intr-un act aditional iar daca CLIENTUL achita de indata tariful de inchiriere aferent perioadei pentru care s-a stabilit prelungirea, aceasta este valabila si daca documentul de prelungire nu a fost semnat de CLIENT.
In cazul in care se intocmesc documentele pentru prelungirea contractului la solicitarea CLIENTULUI iar acesta nu achita tariful aferent perioadei pentru care s-a stabilit prelungirea si refuza sa se prezinte la sediul LOCATORULUI pentru a semna documentele de prelungire, contractul este reziliat de drept iar CLIENTUL pierde fondul de garantie.
In cazul in care CLIENTUL nu restituie autovehiculul la termenul stabilit si nici nu-si manifesta intentia de prelungire a contractului, consecintele intarzierii in restituirea autovehiculului inchiriat sunt urmatoarele:
a. Prima ora de intarziere nu se taxeaza.
b. Incepand cu ora a 2-a de intarziere si pana la implinirea celei de a 4-a inclusiv, se va percepe o taxa de……./ora.
c. Incepand cu a 5-a ora de intarziere, Locatarul va fi obligat la plata tarifului/zi, in cuantumul stabilit prin prezentul contract, pana in momentul, ziua, restituirii autovehiculului, cu posibilitatea LOCATORULUI de a retine si garantia constituita de CLIENT.
d. In caz de intarziere cu mai mult de …….. ore fata de timpul stabilit (atunci cand intarzierea nu este anuntata de CLIENT) LOCATORUL isi rezerva dreptul de a anunta Politia pentru furtul autovehiculului, CLIENTUL neputandu-se prevala de dispozitiile articolului 238 Cod Penal – abuzul de incredere, intruct fapta sa intruneste elementele constitutive ale infractiunii de furt potrivit dispozitiilor articolului 228 Cod Penal sau in functie de modalitatea de savarsire Furt Calificat -Articolul 229.

6. CONDITIILE PRIVIND ASIGURAREA IN CAD DE DAUNA
Autovehiculul are asigurare RCA si FULL CASCO.
Asigurarea acopera daunele din evenimentele rutiere, cu conditia intocmirii tuturor formalitatilor legale, de catre agentul constatator de pe raza localitatii unde s-a produs evenimentul, sau dupa caz de intocmirea formularului de constatare amiabila.
Asigurarile nu despagubesc furtul din autovehicul a obiectelor de valoare, a banilor, precum si a oricaror acte de valoare sau documente de plata.
Asigurarea nu absolva CLIENTUL de responsabilitatea de plata a daunelor daca acestea au fost cauzate de:
Conducerea autovehiculului sub influenta alcoolului sau drogurilor
Sustragerea de la testarea alcoolemiei de catre organele in drept
Folosirea autovehiculului in scopuri ilegale (ex. furt, jaf, transport ilegal de bunuri sau persoane, etc.)
Daca autovehiculul este condus de persoane neautorizate (sub limita de varsta permisa sau acceptata, persoane nedeclarate si nenominalizate in contractul de inchiriere, etc.)
Daca actele autoveiculului si cheile au fost lasate in autovehicul in momentul furtului
Deteriorarea intentionata sau din neglijenta;
CLIENTUL nu a respectat procedura in caz de dauna.
In aceste cazuri, precum si in alte cazuri in care asigurarea nu acopera daunele provocate in legatura cu autovehiculul inchiriat si este retinuta culpa CLIENTULUI sau a persoanei desemnate de acesta ca si conducator auto, CLIENTUL singur sau in solidar cu conducatorul auto desemnat va suporta consecintele legale ce se impun in astfel de situatii si toate cheltuielile de reparatie, si despagubire, inclusiv pentru pierderile suferite de LOCATOR pe perioada imobilizarii autovehiculului datorita avariilor cauzate.
Pe durata contractului de inchiriere, CLIENTUL este raspunzator de toate daunele produse unor terti in evenimente de genul celor mentionate, in cazul in care acestia au pretentii suplimentare, sau in cazul in care valoarea pagubei depaseste valoarea sumei asigurate.

7. PROCEDURA IN CAZ DE DAUNA
CLIENTUL are obligatia de a anunta imediat LOCATORUL si de a raporta Organelor de Politie orice dauna descoperita la autovehiculul inchiriat.
Daca dauna are autor necunoscut CLIENTUL are obligatia de a obtine, inainte de restituirea autovehiculului, Autorizatia de Reparatie de la Organele de Politie.
In cazul in care vinovat de producerea accidentului este CLIENTUL sau un alt participant la trafic, CLIENTUL are obligatia de a completa Constatarea amiabila sau de a obtine de la Organele de Politie Autorizatia de Reparatie impreuna cu Procesul Verbal constatator (obligatoriu specificarea conducerii sau nu sub influenta alcoolului) si copia dupa asigurarea RCA a vinovatului. La solicitarea LOCATORULUI, CLIENTUL are obligatia de a da o Declaratie scrisa la sediul LOCATORULUI.
In toate cazurile descrise anterior CLIENTUL are obligatia de a verifica mentionarea tuturor daunelor constatate in Autorizatia de Reparatie si de a obtine numele si adresele partilor implicate in eveniment si a martorilor.
CLIENTUL are obligatia, ca in astfel de situatii, daca nu exista motive intemeiate care sa-l impiedice, sa nu abandoneze autovehiculul si ia masurile necesare pentru paza acestuia.
In caz de nerespectare a procedurii in caz de dauna CLIENTUL este responsabil pentru toate daunele rezultate in urma evenimentului, suportand si eventualele costuri generate de imobilizarea autovehiculului.

8. CONDITIILE ABSOLVIRII DE RASPUNDERE: FORTA MAJORA SI CAZUL FORTUIT
Forta majora si cazul fortuit inlatura raspunderea partilor in cazul neexecutarii partiale sau totale a obligatiilor asumate prin prezentul contract, cu conditia ca evenimentul sa fie notificat de partea care il invoca celeilalte parti, in termen de de la producerea lui si partea care il invoca sa ia toate masurile posibile in vederea limitarii consecintelor lui.
Prin „forta majora” se intelege orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil si inevitabi. Prin „caz fortuit”se intelege un eveniment care un poate fi prevazut si nici impiedicat de catre cel care ar fi fost chemat sa raspunda daca evenimentul un s-ar fi produs.
Daca in termen de……………….de la producere, evenimentul respectiv nu inceteaza, partile au dreptul sa-si notifice incetarea de plin drept a contractului fara ca vreuna dintre ele sa pretinda daune-interese.
Pe perioada existentei cazului fortuit sau a fortei majore derularea contractului se suspenda urmad apoi a se continua dupa incetarea acestuia. Dupa incetarea cazului fortuit sau a fortei majore, daca termenul contractului nu poate fi respectat, sau daca valoarea prestatiilor se modifica datorita acestui eveniment, partile vor incheia Act aditional la prezentul contract, scris si semnat, prin care vor renegocia termenii contractului.

9. VALIDITATE
CLIENTUL este de acord cu termenii si conditiile mentionate mai sus, orice completare sau modificare a acestora este nula, in afara cazului in care ambele parti sunt de acord cu completarile ulterioare.